Toplumumuzu oluşturan bireylerin refahı üzerindeki sonuçları nedeniyle erken okul terki büyük bir sorundur ve eğitim yetkilileri olarak bu durumu gerekli her şekilde çözmek bizim görevimizdir. “Way Back To School” (Okula dönüş yolu) projemizde, erken okul terki oranlarının en düşük olduğu Avrupa ülkelerinden, Hırvatistan ve İrlanda’dan kurumlarla ortak olduğumuz için çok şanslıyız; İtalya’daki ortağımız ise söz konusu sorunla ilgili bizimle ortak kaygılar taşıyan bir kuruluştur. İspanya’da bir öğretmen eğitim kuruluşu olan ortağımızın tecrübeleri ise proje boyunca bize oldukça büyük katkılar sağlamıştır. Hep birlikte, kuruluşlarımızın güçlü yönlerinden yararlanarak, eğitimin ötesinde bir vizyonu paylaşıyoruz: gençlerimizin yaşamlarında bir etki yaratmak.

Kemal ÇİFTÇİ, İlçe Milli Eğitim Müdürü. Okula Dönüş Yolu Projesi Koordinatörü