TÜRKİYE logo

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü

Germencik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Aydın ili Germencik ilçesinde yer alan bir milli eğitim müdürlüğüdür. Müdürlüğün temel amacı ve görevi, eğitim kurumları ve okullar için ilçe genelinde hem yapısal hem de eğitimsel sorunları ele almaktır.

Müdürlük, toplam 36 kurum ve okula liderlik etmekte, kendi ilçesinde eğitim ile ilgili tüm konuları organize etmekte ve koordine etmektedir. Diğer kamu kurumlarıyla, çoğunlukla devlet kurumları ile iletişim ve koordinasyonu yöneten dinamik bir organdır. Aydın İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile de yakın çalışma ilişkileri vardır.

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu

Himmet Çondur Cumhuriyet Ortaokulu, Türkiye’nin batısında, dağlarından zeytinyağının aktığı, tarlalarından balın çıktığı; harika doğası, tarihi, organik ürünleri ve dinlendirici yaşam tarzı nedeniyle hem Türkiye’nin doğusundan hem de Batı Avrupa ülkelerinden insanların göç ettiği Aydın ilinde bulunan 450 öğrenci ve 40 personel ile orta büyüklükte bir ortaokuldur.

Okulun bulunduğu ilçe olan Germencik bir göç bölgesidir ve öğrencilerin %60’ı bu ailelerin, çoğu sosyal olarak yoksun geçmişe sahip çocuklarından oluşur ve okulun kapsayıcılık oranı ulusal ortalamanın çok üzerindedir.  Okulun aktif ve dinamik kadrosu ulusal projelerde yer almakta, ihtiyaçlar ve fırsatlar doğrultusunda kendilerini yenilemekte ve bu çocuklara hayatlarını iyileştirme şansı vermektedir.

Hasan Fatma Önal Anadolu Lisesi

Hasan Fatma Önal Anatolian High School 2005 yılında kurulmuş bir lisedir. Türkiye’nin batı kıyısında, Kuşadası’nın eteklerinde yer almaktadır. Okulun şu anda 9. ve 12. sınıflar arasında 348 öğrencisi bulunmaktadır. Öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’nın ulusal müfredatı kapsamında eğitim görmekte ve çoğu ekonomik ve sosyal açıdan dezavantajlı olarak sınıflandırılabilecek grupta yer almaktadır. 15-19 yaşları arasındaki öğrenciler, hem günlük yaşamlarında hem de eğitim hayatlarında çoğunlukla yaşlarından kaynaklanan motivasyon ve temel yeterlilik eksikliğinden önemli ölçüde etkilenmektedirler. Okuldan almaları gereken kazanımlar göz önüne alındığında, bu motivasyon ve temel yeterlilik eksikliği önemli bir engel ve bazen de okulu terk etme durumu yaratır. Öğrencilerin sosyo-ekonomik durumları da alt orta sınıfta yer almaktadır. Ayrıca beldenin gözde bir turizm merkezi olması nedeniyle yaz aylarında veliler uzun saatler çalışmakta, öğrencilerin bir kısmı yaz aylarında farklı turistik tesislerde çalışmakta ve bu durum parçalanmış aile sayısının artmasına neden olmaktadır. Bu durum kaçınılmaz olarak okulda daha fazla motivasyon eksikliğine neden olur ve bazen okuldan erken ayrılma ile sonuçlanabilir.

İRLANDA logo

St. John’s Central College

St. John’s Central College, Cork şehrinin merkezine yakın bir konumda bulunan Cork Eğitim ve Öğretim Kurulu tarafından yönetilen bir Yüksek Eğitim ve Öğretim kolejidir. Yüksek Eğitim sektöründe yirmi yılı aşkın deneyime sahiptir. Teknoloji, tasarım ve hizmet endüstrisi sektörlerine güçlü bir şekilde odaklanarak, Güney’deki önde gelen eğitim ve öğretim kolejlerinden biri olarak tanınmaktadır. Kurs yelpazesi, Veterinerlik Hemşireliği, bir Bilgi Teknolojisi Kursları paketi, Sanat ve Tasarım, Turizm, Kuaförlük, Film / Video Prodüksiyonu, Fotoğraf, Multimedya çalışmaları, Tasarım, Sanat, Müzik Aleti Yapımı, Makine Mühendisliği ve Motor Bakımını içermektedir. Kurslar öğrenci merkezli olup, öğrencilerinin çoğu ya okulu terk etmiş ya da birçok amaçla eğitimini tamamlayamamış kişilerdir. Söz konusu öğrenciler, mesleki yeterlilikler kazanmak ve iş bulmak için bu kurumu tercih ediyorlar.

İTALYA logo

IC9° Cuoco-Schipa

IC9° Cuoco – Schipa, Napoli şehrinin dışta kalan bir  bölgesinin merkezinde yer alır ve anaokulu, ilkokul ve ortaokuldan oluşan dört kompleks halinde düzenlenmiştir;  öğrenciler 3 ila 14 yaşları arasındadır ve sayıları yaklaşık 1100’dür. İlköğretim aralığında, okula devam etmekte güçlük çeken öğrencilerin yüzdesi yüksektir ve  okuldan ayrılma olgusu ortaokulda önemli ölçüde artmaktadır.

Okul; öğrencilerin ekonomik olarak dezavantajlı ve toplumun kalanından farklı bir sosyal bağlamdan geldikleri göz önüne alındığında, deneyimsel öğrenmenin kullanımında uzmanlaşmıştır. Öğrencilerin içinde bulundukları sosyal ve ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için  Eğitim Bakanlığı ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen birçok projede yer almaktadır.

HIRVATİSTAN logo

Osnovna Škola Podturen

Podturen İlköğretim Okulu, Hırvatistan’ın kuzeybatı kesiminde (Hırvat-Sloven-Macaristan sınırında) Međimurska İlçesindeki Podturen Belediyesinde yer alan bir ilköğretim kurumudur. Belediye, devletin özel ilgi gösterdiği alanlardan biridir ve üç düzeyde geri kalmıştır: ekonomik, yapısal ve demografik gelişme düzeyi. Okul 1956’da kuruldu ve 2009’dan beri en uygun malzeme ve teknik koşullarda tek vardiyada çalışıyor ve yaşam becerilerini, sağlıklı yaşam tarzını (çeşitli spor faaliyetleri yoluyla), sosyal içermeyi ve ekolojik ve etnolojik mirasın korunmasını teşvik ediyor.

Podturen İlkokulunun ana öncelikleri şunlardır: 6 ila 15 yaş arası öğrencilerin eğitimi, öğrencilerin sosyalleşmesi ve hem okulda hem de belediyede çok kültürlü hoşgörülü bir ortam yaratılması,  azınlık öğrenciler arasında sosyal içerme ve daha iyi eğitim başarısının elde edilmesi, başarılı ortaöğretim ve aktif vatandaşlığa hazırlık ve modern topluma katılım gibi unsurların hayata geçirilmesi.

Okuldaki tüm faaliyetler önyargı ve eşitsizliğe son vererek yaşam boyu öğrenme misyonuna  göre yürütülür.

İSPANYA logo

CPR de Gijón-Oriente

Centro del Profesorado y de Recursos de Gijón-Oriente, CPR de Gijón-Oriente, doğrudan bölgesel Eğitim Bakanlığı’ndaki (Consejería de Educación del Gobierno del) Yenilik ve Eğitim Servisi’ne bağlı olarak Asturias’taki dört bölgesel öğretmen eğitim merkezinden biridir. Principado de Asturias).

CPR’nin ait olduğu öğretmen eğitimi ağının temel amacı, eğitici yenilikleri desteklemek ve okul öncesi eğitimden lise eğitimine kadar yaklaşık 125 kamu ve kamu tarafından finanse edilen okullardan öğretmenler ve zorunlu olmayan eğitim kurumlarında(meslek okulları, yetişkin okulları, sanat okulları, dil okulları…) görev yapan eğitimciler için eğitim ve mesleki gelişim sağlamaktır. Toplamda 3000’den fazla öğretmen, yerel bakanlık tarafından her akademik yılın başında belirlenen yönergelere göre mesleki gelişimin tüm yönlerini kapsayan CPR tarafından düzenlenen etkinliklerde yıllık olarak eğitilmektedir. Söz konusu eğitim konuları şöyledir: Öğrencilerin çeşitliliğine ve katılımına yanıt; eşitsizliklerin ve zorbalığın önlenmesi; çatışma önleme ve barışçıl çatışma çözümü; toplum katılımı; akademik dünya ile işgücü piyasası arasındaki uçurumun kapanması; yenilikçi ve aktif öğrenci merkezli öğretim yöntemleri veya eğitim amaçlı ICT.